March 26, 2012

DIK at Wroclaw Contemporary Museum


BEFORE '89. A Fag-Queer Chat. The presentation of the latest issue of DIK Fagazine.

30.03.2012 (Friday)
Start: 7:00PM, Beautiful Tube, Wrocław Contemporary Museum

The construction site of the Wrocław Contemporary Museum (hopefully to be completed in 2016) stands on the debris of the most popular and longest operating crusing spot in Wrocław, a meeting place for queers of the "pre-emancipation period". Don't stories and narratives of "those times", from just moments before the symbolical end of a certain era, deserve a reconstruction? Don't they deserve to be incorporated into the half-baked story of "Polish gayness", a story still lacking ancestors, progenitors?

What purpose would the revitalization of the memory of sexual heretics serve and can a project like that be successful? Can we imagine talking about the history of Poland before the discovery of the “gay man” (who, in Poland, revealed himself/was discovered relatively late), albeit without employing the methods of ethnographic showcasing of a human artefact? Karol Radziszewski and Bartek Lis will talk to Juanita and Śledzik about the archaeology of homosexual life in Wrocław prior to 1989, about identity and its lack, about queers and cruising spots. They will also ask whether all these paraphernalia have been successfully incorporated in "free Poland".

The latest issue of DIK Fagazine, which will be presented at the Wrocław Contemporary Museum, is a result of numerous travels and meetings, during which the editors of DIK collected stories about "faggot lifestyle" in Europe before the fall of the Berlin Wall.

Following the meeting, all participants are invited to the "DIK after party", which will take place on the roof of the Museum. Music will be provided by Deejay Sysło (mush ups, funk music, acid jazz, house, '70 disco).

Start: 8:00PM

Admission is free for both events.

***

BEFORE ’89. Rozmówki pedalsko-ciotowskie.
Prezentacja najnowszego numeru magazynu DIK Fagazine
z udziałem Karola Radziszewskiego, Juanity, Śledzika i Bartka Lisa.

30.03.2012 (piątek),
Start: godz. 19 w Beautiful Tube, Muzeum Współczesne Wrocław

Nowy budynek Muzeum Współczesnego Wrocław prawdopodobnie powstanie do 2016 roku na gruzach jednej z najbardziej popularnych i najdłużej działających wrocławskich pikiet – czyli miejsc spotkań „przedemancypacyjnych ciot”. Czy historie, narracje o „tamtych czasach”, na chwilę przed symbolicznym końcem pewnej epoki, nie zasługują na rekonstrukcję? Na włączenie ich do kulawej opowieści o „polskim gejostwie”, w której jakby ciągle brakuje przodków, „protoplastów”.

Czy udaje się (i czemu ma służyć) rehabilitowanie pamięci o seksualnych innowiercach? Historia o Polsce sprzed wynalezienia geja (jak wiadomo, ten w naszym kraju odkrył się/został odkryty dużo później), ale bez etnograficzno-muzealnego pokazywania ludzkich eksponatów. Karol Radziszewski i Bartek Lis porozmawiają z Juanitą i Śledzikiem o archeologii homoseksualnego życia we Wrocławiu przed 1989 rokiem, (nie)tożsamości, ciotach, pikietach i czy te wszystkie rekwizyty udało się przenieść do „wolnej Polski”?

Ostatni numer DIK Fagazine, którego promocja odbędzie się w Muzeum Współczesnym Wrocław jest zwieńczeniem wielu podróży i spotkań, podczas których twórcy DIKa zbierali narracje o „pedalskim życiu” w Europie przed upadkiem muru.

Po spotkaniu zapraszamy na dach do Klubu-Muzeum na „dikowy after”. Specjalnie dla nas muzykę będzie puszczał Deejay Sysło (mush up'y funky, acid jazz, house, disko70) .
Start imprezy: 20:30

Wstęp na oba wydarzenia: wolny.

www.muzeumwspolczesne.pl


No comments:

Post a Comment