May 2, 2012

DIK and Kisieland at the Museum of Modern Art in Warsaw

[English text below]

Prezentacja najnowszego numeru magazynu DIK Fagazine "BEFORE '89" połączona z premierowym pokazem dokumentu Karola Radziszewskiego "Kisieland"

9 maja (środa), 19:00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3, Warszawa

Ostatni numer DIK Fagazine jest zwieńczeniem wielu podróży i spotkań, podczas których twórcy magazynu zbierali narracje o życiu homoseksualistów w komunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas spotkania w Muzeum Tomasz Basiuk (Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego) opowie o zagrożeniach związanych z błędami metodologicznymi, sporami interpretacyjnymi i możliwością ujawnienia wrażliwych informacji w badaniach archiwalnych dotyczących mniejszości seksualnych. Natomiast Magda Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej UW) zada pytanie o potrzebę i możliwość tworzenia, pisania i pokazywania historii queer, opowie też o wyzwaniach i pułapkach związanych z takim przedsięwzięciem oraz przyjrzy się wizji queerowej przeszłości w numerze "BEFORE '89" magazynu DIK Fagazine.

Na spotkaniu premierowo zaprezentowany zostanie dokument Karola Radziszewskiego "Kisieland" - zapis spotkania artysty z Ryszardem Kisielem, twórcą "Filo" (pierwszego gejowskiego zina wydawanego w Europie Środkowo-Wschodniej). Osią filmu jest ukryte dotychczas archiwum - dziesiątki kolorowych slajdów dokumentujących sesje fotograficzne, które Kisiel realizował ze swoimi znajomymi, w prywatnym mieszkaniu jednego z nich. Zdjęcia powstały na przełomie 1985 i 1986 roku, jako bezpośrednia reakcja na milicyjną akcję „Hiacynt“, polegającą na zbieraniu przez Służbę Bezpieczenstwa materiałów o polskich homoseksualistach i ich środowisku, niejednokrotnie w celu szantażu. Radziszewski zaprosił Kisiela do swojej pracowni, gdzie ten po dwudziestu pięciu latach zdecydował się ponownie wcielić w rolę twórcy, stając oko w oko z wynajętym modelem.

www.artmuseum.pl

***

Launch event of the latest issue of DIK Fagazine "BEFORE '89" combined with a premiere screening of Karol Radziszewski's documentary film "Kisieland"

May 9 (Wednesday), 7pm
Museum of Modern Art in Warsaw
Panska 3, Warsaw

The latest issue of DIK Fagazine "BEFORE '89" is the culmination of a number of travels and meetings, during which the editors of the magazine collected stories and narrations about gay life in communist countries in East-Central Europe.

During the event at the Museum of Modern Art in Warsaw Tomasz Basiuk (American Studies Center, University od Warsaw) will discuss the dangers of archival research concerning sexual minorities - methodological mistakes, disputes over interpretations and the possibility of disclosing sensitive information. Magda Szcześniak (Institute of Polish Culture, University of Warsaw) will inquire about the need and possibility of writing and showing queer history and ask about the challenges and dangers of such projects. She will also analyze the vision of queer past and 'queer temporality' in the "BEFORE '89" issue of DIK Fagazine.

The event will also feature a premiere screening of Karol Radziszewski's "Kisieland" - a documentary film presenting Radziszewski's meeting with Ryszard Kisiel, the creator of "Filo" (the first East-Central European gay zine). The backdrop of the film is Kisiel's hitherto hidden archive, consisting of dozens of colour slides, documenting photo shoots organized by Kisiel and his friends in a private apartment. The photos were taken in 1985 and 1986 and can be considered a direct reaction to the anti-gay militia campaign ("Hiacynt"), during which the Secret Police collected materials about polish gays, often using them for blackmail. Radziszewski invited Kisiel to his studio and asked the editor of "Filo" to reenact the creative process of his photo shoots from twenty-five years ago with the help of a hired model.

www.artmuseum.pl


No comments:

Post a Comment