May 27, 2011

BOYS TOYS[English text below]

DIK Fagazine z radością zaprasza na wystawę:

BOYS TOYS
artyści: Gio Black Peter, Andrej Dubravsky, Brian Kenny
kurator: Karol Radziszewski

Galeria Czułość
Dąbrowiecka 1A
Warszawa

wernisaż: 3.06.2011, 20.00
finisaż: 12.06.2011, 17.00

wystawa czynna: 4-11.06.2011, 16.00-19.00

BOYS TOYS to wystawa trzech młodych, przystojnych i dość zwariowanych artystów, z których jeden mieszka w Bratysławie, a dwóch w Nowym Jorku. Żaden z nich nie pokazywał jeszcze swoich dzieł w Polsce, zatem okazja jest niepowtarzalna, tym bardziej, że większość prac powstała specjalnie na tę wystawę.
Na BOYS TOYS zobaczymy między innymi rysunkowe alter ego chłopców, którzy mają wybujałą fantazję i lubią ryzykowne przygody. Całość uzupełni smakowity wybór ich krótkich filmów wideo i teledysków.
Wystawie będzie towarzyszył specjalnie na tę okoliczność wykonany artzin.

Słowa kluczowe: sex, chłopcy, rysowanie, malowanie, sex, zabawki, króliczki, hiphopowcy, sex

wystawa w ramach POMADA 2


DIK Fagazine is happy to invite you to the exhibition:

BOYS TOYS
artists: Gio Black Peter, Andrej Dubravsky, Brian Kenny
curator: Karol Radziszewski

Czulosc Gallery
Dąbrowiecka 1A
Warsaw, Poland

opening: 3.06.2011, 8 pm
finissage: 12.06.2011, 5 pm

exhibition open: 4-11.06.2011, 4 pm-7 pm

BOYS TOYS is an exhibition by three young, handsome and crazy artists, one of whom lives in Bratislava and two in New York. None of them has shown his work in Poland, which makes this a unique opportunity, especially since most of the works have been created specially for this exhibition.
BOYS TOYS will includes the boys’ cartoon alter egos, who have vivid imaginations and risky adventures. They are complemented by a tasty selection of short video clips and music videos.
The exhibition will be accompanied by an artzine created especially for the occasion.

key words: sex, boys, drawing, painting, sex, toys, bunnies, hip-hoppers, sex

exhibition in frames of POMADA 2

and here is the special invitation by Andrej Dubravsky:

No comments:

Post a Comment