June 12, 2012

"MS 101"


Premierowy pokaz filmu Karola Radziszewskiego "MS 101"
17 czerwca, 19:30
5 Wojskowy Szpital Kliniczny (sala kinowa)
ul. Wrocławska 1-3, Kraków

Projekt "MS 101" to tytuł filmu i działań towarzyszących, które w ramach festiwalu ArtBoom przygotował Karol Radziszewski. Scenariusz filmu został oparty na kanwie wydarzeń, do których doszło podczas pierwszej wojny światowej w październiku i listopadzie 1914 roku. W Twierdzy Kraków, pośród stacjonujących wówczas w niej żołnierzy, znaleźli się dwaj wybitni przedstawiciele kultury austriackiej XX wieku: poeta Georg Trakl oraz filozof Ludwig Wittgenstein.

Fabuła filmu opowiada o dziwnym, niemożliwym do zrealizowania spotkaniu i pożądaniu Wittgensteina. To kampowe, łzawe love story, które nie ma jednak żadnego happy endu. Twierdza Kraków i wojenne losy Krakowa są tutaj pretekstem do innego spojrzenia na lata I wojny światowej. Brak tu Pierwszej kadrowej, wyzwalania Podgórza i Krakowa jako kolebki nowej państwowości. W filmie oprócz Trakla i Wittgensteina pojawia się brytyjski matematyk David Hume Pinsent.

Czas trwania filmu: 50 min

wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona

Pozostałe pokazy filmu w ramach 4. edycji festiwalu ArtBoom: http://www.artboomfestival.pl/pl/80/3/68/MS-101

-----------

Premiere screening of Karol Radziszewski's new movie "MS 101"


Sunday, June 17, 2012, 7:30pm
5th Military Hospital in Cracow
Wrocławska 1-3, Cracow

"MS 101" is the title of a movie and the accompanying events prepared by Karol Radziszewski. The script of the movie is based on real events which took place during the First World War, in October and November of 1914. Among a group of soldiers stationing in the Kraków Fortress, there were two outstanding figures of 20th century Austrian culture: poet Georg Trakl and philosopher Ludwig Wittgenstein.

The film tells the story of Wittgenstein’s curious and unfulfilled encounter and desire. It's a camp, tear-jerking love story which promises no happy ending. Festung Krakau and the wartime twists and turns serve as a pretext for a different look at the years of WWI. There are no First Cadre Company, or the liberation of Podgorze and Krakow as the cradle of the new state.

No comments:

Post a Comment